Εκτύπωση
Κατηγορία: Υπηρεσίες πρός Ιδιώτες
Στα πλαίσια των συνεχόμενων αλλαγών της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, o κάθε φορολογούμενος χρειάζεται από καιρό εις καιρό τη συνδρομή και την βοήθεια από ένα ικανό λογιστή. Είτε πρόκειται για θέμα φορολογικών δηλώσεων, τεκμηρίων, γονικών παροχών, εργατικών θεμάτων, δικαιολογητικών ηλεκτροδότησης ή οτιδήποτε άλλο εφάπτεται στις υπηρεσίες μας, προτιμήστε μας για την άμεση, οικονομική και πλήρης διεκπεραίωσή του.

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες.


Συμβουλές σε Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα.


Ρευματοδότηση Οικοδομών.