Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
Λόγω ότι οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι αυξημένες στο σημερινό σύνθετο φορολογικό πλαίσιο, εμπιστευτείτε μας να χαράξουμε μια κοινή επιτυχημένη πορεία με απόλυτους στόχους τη σιγουριά, και την αποτελεσματικότητα.
Είναι σημαντικό στις μέρες μας για τις επιχειρήσεις να έχουν συνεργάτες, που θα τις βοηθήσουν να κάνουν τις σωστές επιλογές, έτσι ώστε διαχρονικά να αντέξουν τον έντονο ανταγωνισμό και να αντεπεξέλθουν στις όποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν. Το γραφείο μας προσπαθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να καθοδηγεί τις επιχειρήσεις με ευέλικτο τρόπο, ώστε να διατηρείται η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το πολύπλοκο φορολογικό
σύστημα, με απώτερο σκοπό να αποφεύγονται τα λάθη και οι άσκοπες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, μέσα από μια συνεχή προσπάθεια ενημέρωσης, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο εναρμονισμένο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διεκπεραίωση κάθε είδους ανάγκης της επιχείρησής σας σε θέματα Οργάνωσης, Εποπτείας, Ενημέρωσης λογιστηρίου, Εργατικών, Μισθοδοσίας, Συστάσεις Εταιρειών, Αντιμετώπιση ελέγχων, Ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων.


Λογιστικές

 • Πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας
 • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων ισολογισμών, reports, προβλέψεων
 • Βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
 • Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών
 • Ηλεκτρονική υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ
 • Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking.
 • Ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης)
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων.

Φοροτεχνικές

 • Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων
 • Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

Μισθοδοσία

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Ηλεκτρονική Υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (Προσλήψεις - Αποχωρήσεις – Καταγγελίες).
 • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Έκδοση αποδείξεων
 • Συμβάσεις εργασίες
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ
 • Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων σε Επιθεώρηση Εργασίας
 • Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσία
 • Εκπροσώπηση σε θέματα - προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας
 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.

Νομικές

 • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων
 • Άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας) για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
 • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων

Αναλαμβάνουμε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ίδρυσης τις επιχειρησησής σας με μια απλή εξουσιοδότηση.
Παρέχουμε:

 • Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ κλπ).
 • Σε περίπτωση έναρξης νέας επιχείρησης από μεταβίβαση παλαιάς, κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας.
 • Έναρξη στον ΟΑΕΕ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.


call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231