Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1210/22.9.2014
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

(ΦΕΚ Β' 2530/23.9.2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ B
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(e-εφαρμογές)
ΤΜΗΜΑ Β
Τηλ.: 210 480 3266
Φαξ: 210 480 2259

Ταχ. Δ/νση :: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 36 14 280
FAX: 210 3635077

ΠΟΛ 1210/2014

Θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο»


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 41 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013) σύμφωνα με το οποίο «Η δημοσίευση των περιλήψεων των προγραμμάτων πλειστηριασμού μπορεί να διενεργείται και σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Διαδικτύου, τηρούμενης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο ισχύουν αναλόγως και για τη δημοσιότητα προγράμματος πλειστηριασμού κινητών».

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ καθώς και της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄ 222, 12.11.2012).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημοσίευση περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού


Την ηλεκτρονική δημοσίευση σε δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, των στοιχείων περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων που εκδίδονται από το Δημόσιο, τηρουμένων των προθεσμιών καθώς των λοιπών διαδικασιών δημοσίευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 και 41 του ν.δ. 356/1974.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις δημοσίευσης και περιεχόμενο των δημοσιοποιούμενων στοιχείων


1. Περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται σε βάρος οφειλετών με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους επιβαρύνσεων) άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, δύναται να αναρτώνται σε δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία.

2. Στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία της επισπεύδουσας, αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του καθ’ ου η εκτέλεση,

β) συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου,

γ) φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίστανται,

δ) η τιμή της πρώτης προσφοράς,

ε) το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού,

στ) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.

Άρθρο 3

Τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.publicrevenue.gr της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 23 Σεπτεμβρίου 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές αντίγραφο    
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας    

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231