Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1109/10.5.2011
Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50%, περιορισμός ανωτάτων ορίων πρόσθετων φόρων

Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 .ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ Α'-ΦΜΑΠ
3. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α'
4. Δ/νση ΒΙΒΛΙΩΝ &' ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375317-8
ΦΑΞ: 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1109

ΘΕΜΑ: Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50%, περιορισμός ανωτάτων ορίων πρόσθετων φόρων.


Σχετικά με τις διατάξεις των παραγράφων 7 του άρθρου 21, 1 του άρθρου 23, 10 του άρθρου 24, 1 και 2 του άρθρου 26 και παρ. 14 του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α731 -3-2011), οι οποίες σας κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1062/1.4.2011 διαταγή, σας γνωρίζουμε κατά περίπτωση τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε., και αυξάνεται από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε πενήντα τοις εκατό (50%), το ποσοστό της βεβαίωσης του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών, αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή. 

Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 27 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Κώδ. Φ.Π.Α. και αυξάνεται ομοίως από 25% σε 50% το ποσοστό βεβαίωσης λόγω άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής και για τη φορολογία αυτή.

Διευκρινίζεται ότι το ίδιο ισχύει και για τα πρόστιμα του ΚΒΣ για τα οποία ακολουθούνται οι διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 9 ν.2523/1997). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για προσφυγές που ασκούνται από 31 Μαρτίου 2011 και εφεξής, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περ. δ του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου αντικαθίστανται τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και συγκεκριμένα αυξάνεται από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε πενήντα τοις εκατό (50%), το ποσοστό βεβαίωσης επί του αμφισβητούμενου φόρου (κύριου, πρόσθετου, προστίμου και κάθε άλλης προσαύξησης) που ορίζεται με την πράξη, αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς αλλά ασκήθηκε από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή σε πράξη επιβολής φόρου που έχει κοινοποιηθεί.

Το ποσό που βεβαιώνεται εισπράττεται σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις όχι κάτω των πεντακοσίων (500) ευρώ η κάθε μία (εκτός της τελευταίας) αντί των τριακοσίων (300) ευρώ που ίσχυε.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για προσφυγές που ασκούνται από 31 Μαρτίου 2011 και εφεξής, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 περ. α του άρθρου 24 του ν.3943/2011 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 44 του ν.3842/2010 (φορολογία ακίνητης περιουσίας) και συγκεκριμένα αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου, αντί ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για προσφυγές που ασκούνται από 31 Μαρτίου 2011 και εφεξής.

4. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26 του ν.3943/2011, αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν.2523/1997, και περιορίζονται τα ανώτατα ποσοστά των πρόσθετων φόρων, που προβλέπονται από το άρθρο 1 αυτού, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν:

α) το εξήντα τοις εκατό (60%), αντί του εκατό τοις εκατό (100%) που ίσχυε, για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και

β) το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται, αντί του διακόσια τοις εκατό (200%) που ίσχυε, για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά τις 31 Μαρτίου 2011 καθώς και για φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού που εκδίδονται μετά τις 31 Μαρτίου 2011, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζονται για όσους υπόχρεους αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν.2523/1997, ανεξαρτήτως χρήσεως που αφορούν.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231