Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1104/9.5.2011
Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του αρ. 29 του Ν. 3943/2011

Αθήνα, 9-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Α'
Δ/ΝΣΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ Η/Υ (Δ31)
ΤΜΗΜΑ Α'
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης
Ταχ. Κώδικας:18345 Μοσχάτο
Τηλέφωνο:210 4802728
Πληροφορίες:Καλατζής Νικόλαος
Fax:210 48 02 019
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

ΠΟΛ 1104

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του αρ. 29 του Ν. 3943/2011»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α') «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών»,

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α') «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 9 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 1 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58) και την παρ. 1 του άρθ. 29 Ν. 3943/2011.

ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την καθιέρωση εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών κατ' εφαρμογή του Ν. 3943/2011.

Άρθρο 1
Ορισμοί


Κάρτα Αποδείξεων: μαγνητική κάρτα που χορηγείται στους φορολογούμενους πολίτες φυσικά πρόσωπα με στόχο τη χρησιμοποίησή της για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών).

Συναλλαγή: Κάθε καταγραφή αξίας λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων.

Τράπεζες Διάθεσης: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εντάσσονται στο σύστημα παραγγελίας και διάθεσης Καρτών Αποδείξεων.

Φορείς Εκκαθάρισης: Οι φορείς (όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών κ.α.) που συλλέγουν Συναλλαγές με τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων.

Τερματικό Point of Sales (POS): Ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται από επιτηδευματίες για την είσπραξη μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Άρθρο 2
Περιγραφή της λειτουργίας της κάρτας αποδείξεων


2.1 Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων κατά την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 1 Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, καθορίζεται εναλλακτικός τρόπος καταγραφής στοιχείων μέσω της Κάρτας Αποδείξεων.

2.2 Η Κάρτα Αποδείξεων αποτελεί προαιρετικό τρόπο καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που έχουν εκδοθεί για φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο.

2.3 Ο χρήστης της Κάρτας Αποδείξεων υποχρεούται να δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών τον αριθμό της μέσω διαδικτύου (internet) και με τη χρήση μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS). Για λόγους ορθής χρήσης, είναι δυνατό να δηλωθούν έως τρεις (3) κάρτες για έναν ΑΦΜ εντός ενός ημερολογιακού μήνα, είτε λόγω αντικατάστασής τους σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, είτε λόγω διάθεσής τους σε προστατευόμενα μέλη του άρθρου 7 ΚΦΕ της οικογένειάς του.

2.4 Κατά τη συναλλαγή με επιτηδευματία που διαθέτει τερματικό Point of Sales (POS), ο φορολογούμενος πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί την Κάρτα Αποδείξεων για την καταγραφή του ποσού της απόδειξης. Η συναλλαγή αποστέλλεται στο κέντρο επεξεργασίας του φορέα εκκαθάρισης, που παρέχει το συγκεκριμένο POS. Στη συνέχεια οι συναλλαγές αυτές αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

2.5 Βάσει της ανωτέρω αποστολής καταγράφονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα βασικά στοιχεία μιας απόδειξης (ΑΦΜ επιχείρησης, ημερομηνία και ποσό) στην
προσωπική μερίδα αποδείξεων φορολογουμένου. Οι φορολογούμενοι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους μερίδες μέσω διαδικτύου.

2.6 Τα αναλυτικά καταγεγραμμένα στοιχεία διαγράφονται εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της τελευταίας κεντρικής εκκαθάρισης του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις τρίτων φορέων συνεργασίας


3.1 Η Κάρτα Αποδείξεων διατίθεται δωρεάν από όλα τα καταστήματα των Τραπεζών Διάθεσης, χωρίς να επιτρέπεται η καταγραφή του ΑΦΜ ή των στοιχείων ταυτοποίησης του προσώπου που τη λαμβάνει. Οι Τράπεζες Διάθεσης δεν υποχρεούνται στην παροχή έγγραφων ή προφορικών οδηγιών για τη δήλωση και τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων, υπηρεσία την οποία μπορούν να προσφέρουν προαιρετικά. Κύριος της Κάρτας Αποδείξεων είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

3.2 Οι Φορείς Εκκαθάρισης υποχρεούνται να ενημερώσουν τους επιτηδευματίες με τους οποίους συνεργάζονται για τη δυνατότητα των τερματικών τους Point Of Sales (POS) να χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων που εκδίδουν, όποτε τους εγχειρίζεται Κάρτα Αποδείξεων.

3.3 Οι Συναλλαγές συλλέγονται από το κέντρο επεξεργασίας του Φορέα Εκκαθάρισης και διαχωρίζονται από τις λοιπές συναλλαγές που διεξάγονται με κάρτες πληρωμών. Η απαιτούμενη για την Κάρτα Αποδείξεων τροποποίηση του υλικολογισμικού των τερματικών Point Of Sales (POS) είναι υποχρέωση των Φορέων Εκκαθάρισης που παρέχουν τα αντίστοιχα τερματικά.

3.4 Οι Φορείς Εκκαθάρισης αποστέλλουν καθημερινά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών το αρχείο των καταγεγραμμένων συναλλαγών, όπου αναφέρονται: α) ο κωδικός της Κάρτας Αποδείξεων, β) ο ΑΦΜ του επιτηδευματία, γ) η ημερομηνία και δ) το ποσό της συναλλαγής.

3.5 Οι Φορείς Εκκαθάρισης απαγορεύεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα που συλλέγουν από τις Κάρτες Αποδείξεων, με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στην παρούσα, και υποχρεούνται να μη διατηρούν αντίγραφα των αρχείων που αποστέλλουν μετά την οριστική παραλαβή τους από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.6 Οι Τράπεζες Διάθεσης υποχρεούνται να λειτουργούν ως Φορείς Εκκαθάρισης. Τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν ως Φορείς Εκκαθάρισης προαιρετικά. Οι ανωτέρω φορείς συνεργασίας θα ενταχθούν στο έργο κατόπιν αποδοχής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδώσει η Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Οικονομικών εντός 10 ημερών από την υπογραφή της παρούσης.

Άρθρο 4
Έναρξη εφαρμογής


Ο εναλλακτικός τρόπος καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών θα εφαρμοστεί για τη χρήση του έτους 2011 και επόμενες.

Άρθρο 5
Παραρτήματα


Η παρούσα συνοδεύεται από τρία (3) Παραρτήματα (Α, Β και Γ).
Στο Παράρτημα Α καθορίζονται οι προδιαγραφές της Κάρτας Αποδείξεων.
Στο Παράρτημα Β καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας των τερματικών Point Of Sales (POS).
Στο Παράρτημα Γ καθορίζονται οι προδιαγραφές αποστολής των αρχείων συναλλαγών.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231