Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1091/26.4.2011
Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε12−Φ−01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Αθήνα, 26 Απριλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3375314,5,6

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Τηλέφωνο: 210-4803127


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1091

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε12−Φ−01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την με αριθμό Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

4. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α΄).

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης (Έντυπο Ε12−Φ−01.015Α) με τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου (κατά περίπτωση), που παρακρατήθηκαν από τις τακτικές και έκτατες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας έχουν ανάλογη εφαρμογή και για οριστικές δηλώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών, κατά περίπτωση.

4. Παρέχεται η ευχέρεια χρησιμοποίησης μηχανογραφικά σχεδιασμένου εντύπου, εφόσον αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και στις επόμενες σελίδες του εγκεκριμένου εντύπου της παραγράφου 1 της παρούσας.

5. Υπόχρεοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες κτλ.) που κατέβαλαν τακτικές ή έκτακτες αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου, για πάνω από 29 πρόσωπα, οφείλουν να συμπληρώνουν καταστάσεις οι οποίες πρέπει να περιέχουν απαραιτήτως τα στοιχεία που αναγράφονται στην δεύτερη σελίδα του εγκεκριμένου εντύπου της παραγράφου 1 της παρούσας.

6. Η οριστική δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος (Έντυπο Ε12−Φ−01.015Α) από τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου υποβάλλεται στην δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου κατά περίπτωση (άρθρο 20 ν.27/1975) σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει σε αυτήν και το άλλο αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ. στην Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) συνοδευόμενο κατά περίπτωση, είτε από το δεύτερο αντίτυπο των εκδοθεισών βεβαιώσεων αποδοχών είτε από μαγνητικό μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών.

7. Οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. που υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

8. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους και για το οικονομικό έτος 2011, η 31η Μαρτίου.

9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231