Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1078/11.4.2011
Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

Αθήνα, 11/4/2011

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Β. Γ.Γ.Π.Σ.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο
1. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. &
ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Αικ. Καρύδα
Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο : 210 –3647202-5
FAX : 210 – 3645413

ΠΟΛ 1078

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και προκειμένου για την ομοιόμορφη αντιμετώπισή του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1026/9.2.2011 oρίστηκαν: α) ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010, β) η υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για όλους τους υποκειμένους στο φόρο καθώς και γ) οι όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση προβλέπεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για όλους τους υποκειμένους στο φόρο πλην των κάτωθι εξαιρέσεων:

i) Των αρχικών εμπροθέσμων εφόσον:

Συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής των δηλώσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, κατά την κρίση των Προϊστάμενων των Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1026/9.2.2011. Πραγματική αδυναμία υποβολής ενδεικτικά συντρέχει στην περίπτωση υποκειμένων, εγκατεστημένων σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι το μέτρο που παρέχεται για διευκόλυνση των φορολογουμένων σε ειδικές περιπτώσεις δεν πρέπει να αποτελέσει σε καμία περίπτωση έμμεσο τρόπο καταστρατήγησης της υποβολής μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων μέσω της ηλεκτρονικής μεθόδου. Ως προθεσμία στην περίπτωση αυτή ορίζεται η μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι τοπική αργία ή τοπικά μη εργάσιμη ημέρα. Ως προθεσμία στην περίπτωση αυτή ορίζεται η επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και απορρίφθηκαν λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η προθεσμία υποβολής στην περίπτωση αυτή παρατείνεται έως και την πέμπτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

ii) Των αρχικών εμπροθέσμων τις οποίες υποβάλλουν υποκείμενοι που:

Επήλθε οριστική παύση εργασιών τους λόγω θανάτου εντός του 2010.

Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2010. Στην περίπτωση που είναι δυνατή η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet αίρεται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή.

Υπέβαλαν την εκκαθαριστική τους δήλωση, για οποιαδήποτε λόγο, πριν την 21 Φεβρουαρίου από την οποία παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Έχουν εποχιακή επιχείρηση ή επιχείρηση σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. και αποστέλλουν την δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της ηλεκτρονικά.

2. Η υποβολή των τροποποιητικών και εκπροθέσμων εκκαθαριστικών δηλώσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων για το έτος 2011.

Διευκρινίζεται ότι το έντυπο 009/10 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ1 TAXIS της εκκαθαριστικής δήλωσης που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1026/9.2.2011 ισχύει μέχρι την έκδοση νέου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

Η υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης για το έτος 2011 που αφορά υποκείμενους: α) των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε εντός του 2011, από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, ή β) που επήλθε οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου εντός του 2011, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι τον ορισμό νέου εντύπου. Στην περίπτωση αυτή θα διορθώνονται χειρόγραφα οι συντελεστές Φ.Π.Α. 5,5% και 11% σε 6,5% και 13% αντίστοιχα εφόσον δηλώνονται πράξεις που αναγράφονται στους κωδικούς 601,602,651,652,654,655, καθώς και οι συντελεστές Φ.Π.Α. 4% και 8% σε 5% και 9% αντίστοιχα εφόσον δηλώνονται πράξεις που αναγράφονται στους κωδικούς 604,605, 657,658,660,661.

4. Οδηγίες για την συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2010 (009/10) έχουν δοθεί με το φυλλάδιο με αριθμό 34 το οποίο κοινοποιήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1048/15.3.2011.

5. Αλλαγές που περιλαμβάνονται στο νέο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Το έντυπο 009/10 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ1 TAXIS της εκκαθαριστικής δήλωσης περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έντυπο 009/07 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2007, Φ1 ΤΑΧIS:

- Το χρώμα είναι πράσινο.

- Στον κωδικό 009 (είδος δήλωσης) έχει απαλειφθεί το πεδίο της ανακλητικής δήλωσης μετά την τροποποίηση του άρθρου 38 παρ. 2 του Κώδικα Φ.Π.Α. (παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 3763/2009/ΦΕΚ 80Α΄).

- Στον πίνακα Β΄ έχει απαλειφθεί το πεδίο του φορολογικού εκπροσώπου μετά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 3763/2009/ΦΕΚ 80Α΄).

- Ο πίνακας Γ΄ έχει μεταφερθεί στην 2η σελίδα του εντύπου και περιλαμβάνει τα εξής νέα στοιχεία.

i. Όλους τους συντελεστές Φ.Π.Α. που ήταν σε ισχύ από 01/01/2010 έως 31/12/2010 (23%-11%-5,5%-21%-10%-5%-19%-9%-4,5%-16%-8%-4%-15%-7%-4%-13%-6%-3%). Ειδικότερα έχουν προστεθεί οι κωδικοί 101-103, 201-203, 104-106, 204-206,131-133, 231-233, 134-136, 234-236, 151-153, 251-253, 154-156, 254-556, 157-159,257-259, 160-162, 260-262, 171-173, 271-273, 174-176, 274-276, 177-179, 277-279,180-182, 280-282 προκειμένου να μπορούν να καταχωρηθούν διακριτά οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α.

ii.Τα πεδία 645 (ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρο 14 παρ. 2α) και 646 (ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών άρθρο 14 παρ. 2α) είναι νέα και περιλαμβάνουν τις πράξεις που περιλαμβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και στην περιοδική δήλωση στα πεδία 344 και 345 αντίστοιχα.

iii.Περιλαμβάνονται οι κωδικοί 668 και 688 στους οποίους συμπληρώνονται η αξία των πωλήσεων που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς και πραγματοποιούν οι αγρότες του άρθρου 41 καθώς και ο Φ.Π.Α. που προκύπτει επί των πωλήσεων αυτών με συντελεστή 5% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1013/26.1.2011.

iv.Ο κωδικός 808 είναι νέος και περιλαμβάνει την αιτία (μία ή περισσότερες) επιστροφής για το ποσό που ζητείται με τον κωδικό 803, σύμφωνα και τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ. 1.β.ii-iii και την ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004.

- Ο πίνακας Δ΄ έχει μεταφερθεί στην 2η σελίδα του εντύπου χωρίς τροποποίηση.

- Ο πίνακας ΣΤ΄ (κωδ. 351-359) που υπήρχε στις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έκδοσης 2007 και προηγουμένων ετών και αφορά την τακτοποίηση του φόρου των «πακέτων» των πρακτορείων έχει απαλειφθεί.

Σε περίπτωση που απαιτείται η συμπλήρωσή του, θα πρέπει ο Πίνακας να συνταχθεί σε ξεχωριστό έντυπο, είτε αποκόπτοντάς τον από παλαιότερο έντυπο εκκαθαριστικής, είτε σχεδιάζοντάς τον χειρόγραφα ή με Η/Υ, αλλά με την ίδια ακριβώς γραμμογράφηση και να συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2010 εφόσον η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. Εφόσον η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται με ηλεκτρονική μορφή μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet o Πίνακας ΣΤ΄ δεν θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. και θα διαφυλάσσεται στο αρχείο του υποκειμένου.

- Ο πίνακας Ζ΄ έχει μεταφερθεί χωρίς αλλαγές στην 1η σελίδα του εντύπου.

- Ο πίνακας Η΄ έχει μεταφερθεί χωρίς αλλαγές στην 1η σελίδα του εντύπου.

- Ο πίνακας Θ΄ έχει μεταφερθεί στην 1η σελίδα του εντύπου με τις εξής αλλαγές:

i. Ο κωδικός 906 έχει αναδιατυπωθεί ώστε να περιλαμβάνει την αξία των πωλήσεων των κατασκευαστικών επιχειρήσεων που αφορούν α΄ κατοικία από οικοδομή υπαγόμενη σε ΦΠΑ.

ii.Ο κωδικός 907 είναι νέος και περιλαμβάνει την αξία εισροών υπαγομένων σε ΦΠΑ των πωλήσεων του κωδ. 906.

iii.Ο κωδικός 908 είναι νέος και περιλαμβάνει το μικτό κέρδος που φορολογείται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 43.

- Οι υπογραφές έχουν μεταφερθεί στην 1η σελίδα του εντύπου.

6. Παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων.

Για την επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων καθώς και την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1020/28.1.2008 λαμβάνοντας υπόψη και τα εξής:

α) Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2010 μετά την κωδικογράφησή τους θα ταξινομηθούν σε δύο ομάδες.

Η πρώτη ομάδα θα περιλαμβάνει τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης 009/07 όπως ορίσθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1157/19.12.2007 ανεξαρτήτως του λόγου που έχουν υποβληθεί (παύση εργασιών εντός του 2010, υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης πριν τον ορισμό του νέου εντύπου 009/10).

Η δεύτερη ομάδα θα περιλαμβάνει τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με το νέο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης (009/10) όπως ορίσθηκε με την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1026/9.2.2011.

β) Όσον αφορά τις εκκαθαριστικές δηλώσεις της πρώτης ομάδας οδηγίες για την ορθή
συμπλήρωση και παραλαβή τους έχουν δοθεί με τις Εγκυκλίους ΠΟΛ.1033/30.3.2010 και ΠΟΛ.1120/6.8.2010.

Ωστόσο προκειμένου να είναι δυνατή η καταχώρηση των στοιχείων των εκκαθαριστικών δηλώσεων μηχανογραφικά από τη Γ.Γ.Π.Σ. απαιτούνται οι παρακάτω χειρόγραφες διορθώσεις στα έντυπα των εκκαθαριστικών δηλώσεων της ομάδας αυτής.

Σημειώνεται ότι η διόρθωση των κωδικών δεν απαιτεί και διόρθωση των συντελεστών Φ.Π.Α. εάν δεν έχουν ήδη διορθωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Εγκυκλίους ΠΟΛ.1033/30.3.2010 και ΠΟΛ.1120/6.8.2010 αφού τα ονόματα των κωδικών παραπέμπουν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντός της οποίας εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι συντελεστές.

i. Αν η διαχειριστική περίοδος της εκκαθαριστικής δήλωσης αφορά στη χρονική περίοδο έως και 14/3/2010 (στο εξής Α΄ χρονική περίοδο) θα διορθώνονται χειρόγραφα οι κωδικοί «601 έως 607» σε «101 έως 107», «631 έως 637» σε «131 έως 137», «651 έως 664» σε «151 έως 164» και «671 έως 684» σε «171 έως 184».

Οι υπόλοιποι κωδικοί θα παραμένουν ως έχουν και όπως έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο.

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται ένα έντυπο στη Γ.Γ.Π.Σ.

ii. Αν η διαχειριστική περίοδος της εκκαθαριστικής δήλωσης αφορά στη χρονική περίοδο από 15/03/2010 έως και 30/06/2010 (στο εξής Β΄ χρονική περίοδο) θα διορθώνονται χειρόγραφα οι κωδικοί «601 έως 607» σε «201 έως 207», «631 έως 637» σε «231 έως 237», «651 έως 664» σε «251 έως 264» και «671 έως 684» σε «271 έως 284». Οι υπόλοιποι κωδικοί θα παραμένουν ως έχουν και όπως έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο.

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται ένα έντυπο στη Γ.Γ.Π.Σ.

iii. Αν η διαχειριστική περίοδος της εκκαθαριστικής δήλωσης αφορά στη χρονική περίοδο από 01/07/2010 έως και 31/12/2010 (στο εξής Γ΄ χρονική περίοδο) δε διορθώνεται κανένας κωδικός. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται ένα έντυπο στη Γ.Γ.Π.Σ.

iv. Αν η διαχειριστική περίοδος της εκκαθαριστικής δήλωσης αφορά στη χρονική περίοδο έως και 30/6/2010 (Α΄ και Β΄ χρονική περίοδο), υπάρχουν συμπληρωμένα δύο έντυπα εκκαθαριστικών δηλώσεων σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1033/30.3.2010.

Στο πρώτο έντυπο (1) που περιλαμβάνονται οι πράξεις που αφορούν στη (Β) χρονική περίοδο θα διορθώνονται χειρόγραφα οι κωδικοί «601 έως 607» σε «201 έως 207», «631 έως 637» σε «231 έως 237», «651 έως 664» σε «251 έως 264» και «671 έως 684» σε «271 έως 284». Τα ποσά των υπόλοιπων κωδικών που αναφέρονται στο σύνολο της διαχειριστικής περιόδου θα παραμείνουν ως έχουν.

Στο δεύτερο έντυπο (2) που περιλαμβάνονται οι πράξεις που αφορούν στην (Α) χρονική περίοδο θα διορθώνονται χειρόγραφα οι κωδικοί «601 έως 607» σε «101 έως 107», «631 έως 637» σε «131 έως 137», «651 έως 664» σε «151 έως 164» και «671 έως 684» σε «171 έως 184». Τα ποσά των υπόλοιπων κωδικών είναι κενά εκτός του ΑΦΜ και του αριθμού μηχανογραφικής καταχώρησης.

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. τα δύο έντυπα συρραμμένα.

v. Αν η διαχειριστική περίοδος της εκκαθαριστικής δήλωσης αφορά στη χρονική περίοδο από 15/3/2010 έως και 31/12/2010 (Β΄ και Γ΄ χρονική περίοδο) υπάρχουν συμπληρωμένα δύο έντυπα εκκαθαριστικών δηλώσεων σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1120/6.8.2010.

Στο πρώτο έντυπο (1) περιλαμβάνονται οι πράξεις που αφορούν στη (Γ) χρονική περίοδο. Στο έντυπο αυτό δεν θα γίνεται καμία διόρθωση.

Στο δεύτερο έντυπο (2) που περιλαμβάνονται οι πράξεις που αφορούν στη (Β) χρονική περίοδο θα διορθώνονται χειρόγραφα οι κωδικοί «601 έως 607» σε «201 έως 207», «631 έως 637» σε «231 έως 237», «651 έως 664» σε «251 έως 264» και «671 έως 684» σε «271 έως 284». Τα ποσά των υπόλοιπων κωδικών είναι κενά εκτός του ΑΦΜ και του αριθμού μηχανογραφικής καταχώρησης.

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. τα δύο έντυπα συρραμμένα.

vi. Αν η διαχειριστική περίοδος της εκκαθαριστικής δήλωσης αφορά στη χρονική περίοδο έως και 31/12/2010 (Α΄ και Β΄ και Γ΄ χρονική περίοδο) υπάρχουν συμπληρωμένα τρία έντυπα εκκαθαριστικών δηλώσεων σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1120/6.8.2010.

Στο πρώτο έντυπο (1) περιλαμβάνονται οι πράξεις που αφορούν στη (Γ) χρονική περίοδο. Στο έντυπο αυτό δεν θα γίνεται καμία διόρθωση.

Στο δεύτερο έντυπο (2) που περιλαμβάνονται οι πράξεις που αφορούν στη (Β) χρονική περίοδο θα διορθώνονται χειρόγραφα οι κωδικοί «601 έως 607» σε «201 έως 207», «631 έως 637» σε «231 έως 237», «651 έως 664» σε «251 έως 264» και «671 έως 684» σε «271 έως 284». Τα ποσά των υπόλοιπων κωδικών είναι κενά εκτός του ΑΦΜ και του αριθμού μηχανογραφικής καταχώρησης.

Στο τρίτο έντυπο (3) που περιλαμβάνονται οι πράξεις που αφορούν στην (Α) χρονική περίοδο θα διορθώνονται χειρόγραφα οι κωδικοί «601 έως 607» σε «101 έως 107», «631 έως 637» σε «131 έως 137», «651 έως 664» σε «151 έως 164» και «671 έως 684» σε «171 έως 184». Τα ποσά των υπόλοιπων κωδικών είναι κενά εκτός του ΑΦΜ και του αριθμού μηχανογραφικής καταχώρησης.

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. τα τρία έντυπα συρραμμένα.

γ) Ημερομηνίες αποστολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ.:

Η αποστολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων θα πραγματοποιείται άμεσα για τις δηλώσεις της δεύτερη ομάδας. Ως καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή όλων των εκκαθαριστικών δηλώσεων ορίζεται η 06/05/2011 για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 12/04/2011 και η 09/06/2011 για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 23/05/2011.

Όσον αφορά την πρώτη ομάδα οι εκκαθαριστικές δηλώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται άμεσα στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά το μέρος που ολοκληρώνεται η επεξεργασία τους.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον διαπιστώνεται κατά την διαδικασία επεξεργασίας και αποστολής των δηλώσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω ότι υπάρχουν λάθη στην καταχώρηση των στοιχείων σύμφωνα με τις Εγκυκλίους ΠΟΛ.1033/30.3.2010 και ΠΟΛ.1120/6.8.2010, αυτές θα τοποθετούνται ξεχωριστά και δεν θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. Μόλις αποσταλούν όλες οι υπόλοιπες δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ. θα καλούνται οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλλει τις συγκεκριμένες εκκαθαριστικές δηλώσεις προκειμένου να τις διορθώσουν ώστε να είναι δυνατή η αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

7. Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης με επιφύλαξη μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1026/9.2.2011 (άρθρο 4 παράγραφος 5) ορίστηκε ότι οι υποκείμενοι που επιθυμούν την υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης με επιφύλαξη, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την εκκαθαριστική δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου ΤΑΧΙSnet και να αποστείλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την επιφύλαξη, με συστημένη επιστολή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Εάν η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet με επιφύλαξη και δεν αποστέλλεται το έντυπο της επιφύλαξης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή, η επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231