Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1074/8.4.2011
Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) για την παραλαβή με τη διαδικασία της απόσυρσης καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους

Αθήνα, 8 Απριλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Τέγα - Ν. Χατζηνικολάου
Τηλέφωνο : 2103642570
2103644781
FAX : 2103642251
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΟΛ 1074

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) για την παραλαβή με τη διαδικασία της απόσυρσης καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους.


Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου προβλέπεται η απαλλαγή, κατά περίπτωση, από το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις του νόμου τέλος ταξινόμησης, ανάλογα με τον κυλινδρισμό του κινητήρα, καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ «Φάση Β» ή μεταγενέστερης Οδηγίας ή Κανονισμού και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή όμοιων φορτηγών που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή και των οποίων η άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας έχει εκδοθεί μέχρι την 31/12/1998.

Όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’), ισχύουν και για τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

Συνεπώς, οι διατάξεις της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11-2-2011 Κοινής Απόφασης (ΦΕΚ 246 Β’), που εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010, ισχύει και για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011.

Με βάση τα ανωτέρω, στις ρυθμίσεις των προαναφερομένων διατάξεων του νόμου καταλαμβάνονται τα καινούρια φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους τα οποία παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι 3,5 τόνους ανεξάρτητα εάν αυτά χρησιμοποιούνται ως επαγγελματικά ή αγροτικά. Οι διατάξεις αυτές του νόμου έχουν εφαρμογή από την 31-3-2011.

Κατά την έννοια των προαναφερομένων διατάξεων, δεν επιτρέπεται η απόσυρση φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, για την παραλαβή καινούριου επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

2. Ειδικότερα, για την απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης των παραλαμβανομένων καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, προϋπόθεση αποτελεί να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή του οχήματος καθώς και των τυχόν οφειλόμενων προηγουμένων ετών, των αποσυρομένων αυτών από την κυκλοφορία παλαιών επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή όμοιων φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία οδηγούνται περαιτέρω για καταστροφή. Συνεπώς, για το σκοπό αυτό απαιτείται η διαπίστωση του πραγματικού γεγονότος ότι, από τα στοιχεία της Υπηρεσίας προκύπτει ότι πράγματι έχει γίνει η καταβολή των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας των αποσυρομένων αυτών οχημάτων. Εφόσον διαπιστώνεται ότι οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών οφείλουν τέλη κυκλοφορίας, απαιτείται αυτοί να προβούν σε άμεση εφάπαξ καταβολή των οφειλομένων τελών όπως και των κατά περίπτωση προστίμων, πριν τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης που απαιτεί ο νόμος για τη διασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής.

Για τη διαπίστωση του πραγματικού γεγονότος της καταβολής ή της μη καταβολής ή της καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας από τους κατόχους των οχημάτων αυτών, απαιτείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες επαληθευτικές διαπιστώσεις μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.

Στο σύστημα του Αρχείου Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. δεικνύονται τα στοιχεία πληρωμών τελών κυκλοφορίας οικονομικού έτους 1995 και επομένων ετών και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών από τον κάτοχο του οχήματος.

Η υποχρέωση της καταβολής των τελών κυκλοφορίας του κατόχου (ιδιοκτήτη) συγκεκριμένου οχήματος είναι αυτοτελής και δεν σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που δύνανται να βαρύνουν το αποσυρόμενο όχημα για τέλη κυκλοφορίας, σε χρονική περίοδο κατοχής του από άλλους προηγούμενους κατόχους (ιδιοκτήτες) (ΣXET.: ΠΟΛ.1050/15.3.2011).

Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον μετά τις υπηρεσιακές ενέργειες διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και τα τυχόν κατά περίπτωση πρόστιμα ή σε κάθε περίπτωση δεν συντρέχει η υποχρέωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας, στη σχετική Βεβαίωση δεν αναγράφονται άλλες σημειώσεις ή άλλα στοιχεία που αφορούν στην υποχρέωση αυτή. Επομένως, εφόσον υφίσταται ακινησία επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου ή ακινησία φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης με βάση τα στοιχεία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από τους λόγους αυτούς και για το οποίο δεν συντρέχει η υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, τα στοιχεία αυτά δεν αναγράφονται στη Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας (ΣΧΕΤ.: ΠΟΛ.1050/15.3.2011).

3. Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί της φορολογίας αυτοκινήτων, η υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι αυτοτελής και βαρύνει τον εκάστοτε κάτοχο του οχήματος για το χρονικό διάστημα που είχε στην κατοχή του το όχημα αυτό. Συνεπώς, σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας προηγουμένων κατόχων του ίδιου οχήματος, αυτά βεβαιώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε κατόχου, μετά την ενημέρωσή του από τη Δ.Ο.Υ. που διαπίστωσε την οφειλή.

Ειδικότερα, όπως ρητά ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της προαναφερόμενης Κοινής Απόφασης, αρμόδιος για τη βεβαίωση και την είσπραξη των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών. Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών ο αρμόδιος προϊστάμενος συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εφόσον ήδη έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ή μετά τη βεβαίωση και την είσπραξη των τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας, χορηγείται Βεβαίωση από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ στην οποία αναγράφεται, κατά περίπτωση, ότι «Για το αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ….. έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και προηγουμένων ετών» ή «Για το αποσυρόμενο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ….. έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και προηγουμένων ετών».

Για το περιεχόμενο της Βεβαίωσης Τελών Κυκλοφορίας, επισυνάπτονται σχετικά Υποδείγματα.

4. Σημειώνεται ότι, προκειμένου για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα για τα οποία οι ιδιοκτήτες αυτών έχουν υποβάλει δήλωση ακινησίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος), τα οποία περαιτέρω κατά τη διαδικασία της απόσυρσης παραδίδονται σε εγκαταστάσεις της Ε.Δ.Ο.Ε. ή σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, επί του θέματος αυτού έχουν εφαρμογή οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθμ. ΠΟΛ.1037/22.2.2011 και ΠΟΛ.1050/15.3.2011 Εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231