Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2011
ΠΟΛ.1048/15.3.2011
Κοινοποίηση οδηγιών για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010

Αθήνα, 15/3/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αικ. Καρύδα
Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο : 210 –3647202-5
FAX : 210 – 3645413

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1048

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση οδηγιών για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής  δήλωσης έτους 2010.


Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1026/9.2.2011 ορίστηκαν ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. Οι οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., κοινοποιούνται με την παρούσα και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minfin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ