Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1190 /29.7.2013
Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/11, (ΦΕΚ 39/20.1.2012/τ. Β΄) σχετικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ή των μελών του προσωπικού τους

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν:

α) της παραγράφου 3 του άρθρου 11.
β) των υποπεριπτώσεων αα), ββ) και δδ) της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27.
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 27.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 151 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, όπως ισχύει,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 και του Παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού 282/2011/ΕΕ του Συμβουλίου.

4. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/30.12.2011 περί απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ή των μελών του προσωπικού τους.

5. Την ανάγκη τροποποίησης της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από ΦΠΑ που προβλέπονται από τις υφιστάμενες διατάξεις στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, καθώς και για τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/30.12.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Διαδικασία απαλλαγής για τα δικαιούχα πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν σε άλλα Κράτη − Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα

1. Τα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα, για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο προσκομίζουν στους υποκείμενους αυτούς το «Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης», θεωρημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους εγκατάστασής τους.
Ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ, στο οποίο αναγράφει την ένδειξη «Απαλλαγή βάσει AYO ΠΟΛ 1268/2011», επισυνάπτοντας στο στέλεχος του φορολογικού στοιχείου το ανωτέρω θεωρημένο αντίτυπο, το οποίο αποτελεί το δικαιολογητικό απαλλαγής.

2. Στην περίπτωση που τα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα, προβούν στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών από εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο, χωρίς την προσκόμιση θεωρημένου κοινοτικού εντύπου απαλλαγής, ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα πωλητής των αγαθών ή παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει το φορολογικό στοιχείο με ΦΠΑ. Εφόσον τα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα προσκομίσουν στους παραπάνω υποκείμενους, εντός τριών μηνών από την πραγματοποίηση της συναλλαγής, το θεωρημένο κοινοτικό έντυπο απαλλαγής, ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για το ΦΠΑ και επιστρέφει τον ΦΠΑ στον αγοραστή. Στο πιστωτικό αυτό τιμολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «επιστροφή ΦΠΑ, λόγω απαλλαγής βάσει AYO ΠΟΛ 1268/2011» επισυνάπτοντας στο στέλεχος το θεωρημένο αντίτυπο του κοινοτικού εντύπου απαλλαγής, ως δικαιολογητικό.
Η επιστροφή του φόρου αποδεικνύεται είτε με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ή με υπογραφή του δικαιούχου προσώπου ότι έλαβε το συγκεκριμένο ποσό, αναφέροντας τον αριθμό του διαβατηρίου του ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησής του.

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο υποχρεούται να μεταφέρει τα αγαθά στις προσωπικές του αποσκευές στον τόπο εγκατάστασής του και εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν στις προσωπικές αποσκευές του, υποχρεούται εντός τριμήνου από την έκδοση του στοιχείου να προσκομίσει στον πωλητή αντίγραφο φορτωτικών εγγράφων, το οποίο επισυνάπτεται στο στέλεχος του φορολογικού στοιχείου.
Ειδικά για την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου της παραγράφου 2 από τον πωλητή των αγαθών, το αντίγραφο φορτωτικών εγγράφων προσκομίζεται μαζί με το θεωρημένο κοινοτικό έντυπο απαλλαγής, το οποίο επίσης αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου και επισυνάπτεται στο στέλεχος αυτού.

4. Στην περίπτωση σύμβασης μεταξύ υποκείμενου εγκατεστημένου στην Ελλάδα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού για συνεχείς παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στους δικαιούχους αυτούς, εφόσον καθίσταται δυσχερής η έκδοση του πιστοποιητικού για κάθε μεμονωμένη πράξη, λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών και προκειμένου να εκδίδονται φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ, παρέχεται η δυνατότητα, προσκόμισης του θεωρημένου κοινοτικού εντύπου απαλλαγής μέχρι την 20ή μέρα που μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, στο οποίο θα περιγράφονται τα αγαθά
και υπηρεσίες που πωλήθηκαν ή παρασχέθηκαν κατά το τρίμηνο αυτό. Προϋπόθεση για τα ανωτέρω, αποτελεί η προηγούμενη προσκόμιση στον προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα τις υπηρεσίες ενός τουλάχιστον πιστοποιητικού απαλλαγής για την αρχική πράξη, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο οργανισμός είναι πρόσωπο δικαιούχο απαλλαγής. Ο προμηθευτής των αγαθών ή παρέχων τις υπηρεσίες οφείλει να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την πρόθεσή του να κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας, προσκομίζοντας αντίγραφο της σύμβασης, καθώς και του ως άνω πιστοποιητικού απαλλαγής του δικαιούχου.»

2. Ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Απαλλαγή στην παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου και ύδρευσης

1. Η απαλλαγή στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου και ύδρευσης παρέχεται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω συνδέσεων ή μετρητών, που έχουν δηλωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, και χωρίς την εφαρμογή του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 3.»

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231