Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1162/1.7.2013
Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών

ΠΟΛ 1162/2013

(ΦΕΚ Β' 1669/05-07-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 253).

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276)

3. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) όπως ισχύουν.

6. Την με αριθ. 1021681 /1120/ΔΕ−Α΄/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 (ΦΕΚ Β΄ 302) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών βεβαίωση και καταβολή των φόρων», όπως αυτή ισχύει.

7. Την ΠΟΛ.1174/22.8.2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2392) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

8. Την ΠΟΛ.1038/3.2.2012 (ΦΕΚ Β΄431) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και κλείνουν ισολογισμό από 30.6.2011 και μετά».

9. Την ΠΟΛ.1039/13.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 342) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των ΔΟΥ και ΔΕΚ, σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των ΠΕΚ και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις ΔΟΥ».

10. Την ΠΟΛ.1124/29.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1344) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων σε θέματα φορολογικού ελέγχου»

11. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011 (Β΄2111 ), Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 (Β΄2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 (Β΄2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ2012/24.2.2012 (Β΄465), Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β΄2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β΄2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ 19.10.2012 (Β΄2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013 (Β΄22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 12.3.2013 (Β΄567) περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν.

12. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004, καθώς και του τρόπου ελέγχου των δηλώσεων αυτών.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 67α του Κ.Φ.Ε.

14. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α') όπως ισχύουν.

15. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 όπως ισχύουν.

16. Την με αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ 28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

17. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13−17 του Ν. 3296/2004 ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 2% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, όπως αυτά καθορίσθηκαν στο παράρτημα που υπέβαλε η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με το με αρ. πρωτ. ΔΕΣ 16/31−5−2013 διαβιβαστικό έγγραφο στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και εγκρίθηκαν.

2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.ΠΑ, καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν. 3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του Ν. 1809/1988.

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1037/1.3.2005, όπως αυτή ισχύει καθώς και τα οριζόμενα στις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1038/3.2.2012 όπου συντρέχει περίπτωση.

4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν.3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.

5. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231