Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1155/26.6.2013
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013

(ΦΕΚ Β' 1618/27-06-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ
I. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'
II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ' & Δ'
III. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ
2.  Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375325-6
ΦΑΞ : 210 3375001

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΠΟΛ 1155


ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:


α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 , 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄).

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε.

γ) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 14 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.

στ) Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε.

ζ) Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1136/10.6.2013.

η) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010.

θ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 και 7 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010.

ι) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.

ια) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).

ιβ) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

ιγ) Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄).

ιδ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3842/2010.

ιε) Τις διατάξεις των παρ. Β2 και Δ του άρθρου 43 και των παρ. Β2 και Δ του άρθρου 44 του ν. 4030/2011.

ιστ) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3842/2010.

ιζ) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α).

ιη) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄), περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

ιθ) Τις διατάξεις της αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2574/24.09.2012) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί « Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

κ) Τις διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).

κα) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., γι’ αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2013, ο τύπος και το περιεχόμενο:

α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),

β) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Φ−01.002)−(Ε2),

γ) του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3),

δ) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ−01.042),

ε) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματα της Α, Β, Γ, Δ και Ε, αντιστοίχως.

Άρθρο 2

1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1114/23.5.2013.

2. Στην περίπτωση ανήλικων τέκνων που είναι προστατευόμενα μέλη η αναγραφή του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική ενώ είναι προαιρετική η αναγραφή του ΑΦΜ.

Για τα προστατευόμενα μέλη που είναι άνω των 18 ετών, η αναγραφή του ΑΦΜ και του Α.Μ.Κ.Α. είναι υποχρεωτική. Ειδικά για τον Α.Μ.Κ.Α., η αναγραφή του δεν είναι υποχρεωτική για προστατευόμενα τέκνα κατοίκων εξωτερικού.

Στην ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας γέννησης υποχρέου και συζύγου στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένη από το σύστημα.

3. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων του φορολογουμένου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

4. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.

5. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε φυσική μορφή, μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετική η 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/16.11.1995 απόφαση Υπουργού Οικονομικών).

6. Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1).

Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 θα επιλέγεται από το φορολογούμενο.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2

α) Για τη συμπλήρωση της στήλης 4 αυτού, θα πρέπει να γίνεται η επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου (οικία, κατάστημα, γραφείο, εμπορικό κέντρο, χώρος στάθμευσης, αποθήκη, σχολείο, οικοτροφείο, φροντιστήριο, ξενοδοχείο, νοσοκομείο ή κλινική, γήπεδο, αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσα κινηματογράφου ή θεάτρου, χώρος τοποθέτησης επιγραφών, βιομηχανοστάσιο, γαία/αγρός, άλλο είδος). Ειδικά και μόνο για το οικονομικό έτος 2013 η κατηγοριοποίηση θα γίνεται κατ’αντιστοιχία με τις κατηγορίες ακινήτων του περιουσιολογίου.

β) Στη στήλη 18 του εντύπου αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων.

7. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1):

α. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 019−020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ εργοδοτών και σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από τρεις (3) εργοδότες, πρέπει να επιλεγεί ο εργοδότης με το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.

β. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

γ. Επίσης, όταν συμπληρώνεται ο κωδικός 507 απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ φορέα/εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό.

δ. Επιπλέον για τους κωδικούς 657−658, 659−660 και 781−782, εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανάλογα με την προέλευσή τους.

Άρθρο 3

Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ., συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος και τα οποία καθορίζονται με την ΠΟΛ.1121/15.5.2012 (εκτός από την παράγραφο 4 του άρθρου 3) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο, ενώ στην περίπτωση υποβολής τους με φυσικό τρόπο συνυποβάλλονται με αυτές.

Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται στη δήλωση ποιου οικον. έτους έχει συνυποβληθεί το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος, καλύπτει και το οικον. έτος 2013.

Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλουν, εμπρόθεσμα (πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους), σε φυσική μορφή, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέσω του αντικλήτου τους, στην καθ’ ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

Άρθρο 4

1. Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

2. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μια φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231