Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1142/17.6.2013
Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄)

ΠΟΛ 1142

(ΦΕΚ Β' 1471/18-06-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄).

β) Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 94/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 149).

γ) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» Φ.Ε.Κ. Α΄ 141).

δ) Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.09.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

ε) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

ζ) Ότι από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής


1.1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι υπηρεσίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με τα στοιχεία των δικαιούχων−συνδικαιούχων (όνομα, επώνυμο και Α.Φ.Μ.), το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

1.2. Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.

Άρθρο 2
Τρόπος διαβίβασης στοιχείων


Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

Άρθρο 3
Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων


3.1. Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων του άρθρου 1 είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αποστολή αρχείων των στοιχείων του άρθρου 1 θα γίνει
έως και την 21.6.2013.

3.2. Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ., στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών.

3.3. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών.

Άρθρο 4
Κυρώσεις μη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων


Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, έτσι όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2012 και εφεξής.

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231