Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1116/23.5.2013
Συμπλήρωση−Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1140 «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής – εξόφληση με εντολή μεταφοράς – ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής»

Αριθμ 1116

(ΦΕΚ Β' 1296/29-05-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

1.− Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 28 της παρ.1 του άρθρου 29 και του άρθρου 31 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ.247/Α/95) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2.− Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α΄/09.03.2001).

3.− Τις διατάξεις του άρθ.3 του Α.Ν.1819/1951 «περί διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου».

4.− Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3448/2006.

5.− Τις διατάξεις του Ν.2594/1998 (ΦΕΚ 62/Α/24.03.98), του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/09.03.99), του άρθ.14 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75/Α/11.06.86) και του άρθ.454 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

6.− Την απόφασή μας ΠΟΛ.1140/8.12.2006 και αριθμό πρωτ. 1109228/8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/22.12.2006).

7.− Την 479/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., την οποία αποδέχθηκε ο Υπ. Οικονομικών.

8.− Την 07927ΕΞ/24−09−2012 (ΦΕΚ 2574 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.

9.− Τις διατάξεις του άρθρου 6 της εγκυκλίου με αριθμό ΠΟΛ.1004/4.1.2013.

10.− Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την εξόφληση τίτλων πληρωμής και τίτλων επιστροφής των Δ.Ο.Υ., απλοποίησης των διαδικασιών και ομοιόμορφης εφαρμογής τους.

11.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

Το άρθρο 1 της ΠΟΛ.1140/8.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/22/12/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

1. Οι τίτλοι πληρωμής και επιστροφής στις Δ.Ο.Υ. εξοφλούνται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης της εκπροσώπησης ή της ταυτότητας. Το αυτό ισχύει και στις Δ.Ο.Υ. όπου εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας Ελλάδος. Σε εξαιρετικές και απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχουν μετρητά στις Δ.Ο.Υ., επιτρέπεται η εξόφληση τίτλων με μετρητά, κατόπιν έγγραφης απόφασης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής ή επιστροφής.

2. Ο λογαριασμός της τράπεζας (σε μορφή IBAN) πρέπει να αναγράφεται στο τίτλο πληρωμής ή επιστροφής κατά την έκδοσή του. Στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται ο λογαριασμός της τράπεζας, αυτός θα γνωστοποιείται από τον δικαιούχο με αίτησή του στη Δ.Ο.Υ., με τηλεομοιοτυπία (fax), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) ή με κάθε άλλο μέσο. Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μεταβολής του λογαριασμού του.

3. Στην εντολή μεταφοράς αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του δικαιούχου και ο ΑΦΜ ως έχει στον τίτλο, και όχι τυχόν εκπροσώπων του. Σε περίπτωση εξόφλησης τίτλου πληρωμής ή επιστροφής σε εξουσιοδοτούμενο ή πληρεξουσιοδοτούμενο τα στοιχεία του αναγράφονται στο πεδίο: «Παρατηρήσεις» ή «Τελικός Δικαιούχος». Στο ίδιο πεδίο αναγράφονται τα στοιχεία όσων νομιμοποιούνται να εισπράξουν σε περιπτώσεις κατασχέσεων, εκχωρήσεων και λύσης εταιριών. Η σχετική εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. και επισυνάπτονται στον τίτλο.

4. Η εξόφληση Χ.Ε.Π. στο όνομα Δημοσίων Υπολόγων για επείγοντα ταξίδια στο εξωτερικό, για υπηρεσιακά και εθνικά θέματα πραγματοποιείται και με την έκδοση «γραμματίου είσπραξης κατεπειγουσών περιπτώσεων» προς την Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1046492/2684/0016/11.05.2001 (ΦΕΚ 564/Β΄).

Με «γραμμάτιο είσπραξης κατεπειγουσών περιπτώσεων» προς την Τράπεζα Ελλάδος δύναται να εξοφλούνται και τίτλοι πληρωμής ή επιστροφής με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού, σε εξαιρετικές και απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι είναι δυνατή η εξόφλησή τους με εντολή μεταφοράς.

Η εν λόγω εξόφληση πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης απόφασης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., η οποία επισυνάπτεται στο τίτλο, ενώ το σχετικό γραμμάτιο προσκομίζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω των χρηματοαποστολών των Δ.Ο.Υ. Στις εν λόγω περιπτώσεις τα στοιχεία του δικαιούχου καταχωρούνται στο πεδίο: «Παρατηρήσεις».

5. Με τις προϋποθέσεις των εδαφίων 1 και 4 η εξόφληση τίτλων πληρωμής ή επιστροφής γίνεται με μετρητά, επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος ή γραμμάτια κατεπειγουσών αναγκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ.1140/8.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/22/12/2006).

ΑΡΘΡΟ 2

Το άρθρο 17 της ΠΟΛ.1140/8.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/22/12/2006) καταργείται.

ΑΡΘΡΟ 3

Η παράγραφος 8 του άρθρου 26 ΠΟΛ.1140/8.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/22/12/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

8. Απαγορεύεται οι Δ.Ο.Υ. να πραγματοποιούν αναλήψεις σε μετρητά από την Τράπεζα Ελλάδος, προκειμένου να εξοφλήσουν τίτλους πληρωμής ή επιστροφής.

Η παρούσα ισχύει από 01 Ιουνίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231