Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1012/25.1.2013
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992

Αριθ. 1012

(ΦΕΚ Β' 225/05-02-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες, οι επιχειρήσεις του άρθρου 20 του ίδιου νόμου υποχρεούνται να αναπροσαρμόζουν από το έτος 1992 και μετά, ανά τετραετία, την αξία των γηπέδων και κτιρίων τους.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992, σύμφωνα με τις οποίες, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης.

γ) Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

δ) Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι η δήλωση φόρου υπεραξίας, για το έτος 2012, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, αποτελείται από τρία έντυπα, ήτοι:

α. Από τη δήλωση φόρου υπεραξίας.

β. Από την αναλυτική κατάσταση των κτιρίων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή.

γ. Από την αναλυτική κατάσταση των γηπέδων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα Φ.01.020, Φ.01.021 και Φ.01.022, τα οποία επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.

3. Σημειώνεται ότι στον πίνακα 2 του εντύπου της δήλωσης φόρου υπεραξίας (Φ.01.020), για τον υπολογισμό της φορολογητέας υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων και του φόρου που οφείλεται, κατά περίπτωση, όπως αυτός έχει απεικονισθεί στην εφαρμογή παραλαβής της δήλωσης στο σύστημα TAXIS, το πεδίο «Μείον: Ζημία που αναλογεί (αυτή που αναγνωρίζεται)» έχει χαρακτηρισθεί ως κωδικός 449.

Έντυπο Φ.01.020
Έντυπο Φ.01.021
Έντυπο Φ.01.022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231