Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1059/27.3.2013
Αναπροσαρμογή αντιτίμων για χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικού υλικού και συναφών διοικητικών εγγράφων του τομέα της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ.Π. & Ε.Κ.
1) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α'& Δ'
2) Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. κ' ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α'& Β'

Κολωνού 2 κ' Πειραιώς
10437-ΑΘΗΝΑ
Πληροφ.: Β.Λυμπερόπουλος
Τηλ. : 210-5233024
FAX : 210-5237417

ΠΟΛ 1059

ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή αντιτίμων για χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικού υλικού και συναφών διοικητικών εγγράφων του τομέα της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.2 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'/1996) «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α'/2011) περί σύστασης Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις
3) Τις διατάξεις του Π.Δ.90/2012 (ΦΕΚ 144/Α'/2012) «περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών».

Αποφασίζουμε

1. Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά που εισπράττονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων και τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την χορήγηση αντιγράφων παραχωρητηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικών διαγραμμάτων και αποφάσεων, διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας, σχετικών αποφάσεων των επιτροπών καθορισμού, όπως επίσης και αποφάσεων Νομαρχών, Περιφερειαρχών καθώς και Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αντίγραφα κτηματολογικού υλικού, ως εξής:

- Κτηματολογικό διάγραμμα απαλλοτρίωσης (ολόκληρο ή απόσπασμα)

Το αντίτιμο ορίζεται στα 10 € εφόσον πρόκειται για διάγραμμα διαστάσεων έως και το μέγεθος A3 (42,0 εκατοστά Χ 29,7εκατοστά). Για μέγεθος μεγαλύτερο του A3 μέχρι και το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, στα 20 €. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο πέραν του ενός, στα 10 €. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου, το αντίτιμο υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση χορήγησης έγχρωμου αντιγράφου θα υπάρχει προσαύξηση 15% επί των ανωτέρω ποσών.

- Κτηματολογικοί: πίνακας απαλλοτρίωσης (απόσπασμα ή ολόκληρος)

2 € ανά σελίδα (μεγέθους Α4).

- Διάγραμμα χάραξης αιγιαλού

Το αντίτιμο ορίζεται στα 10 € εφόσον πρόκειται για διάγραμμα διαστάσεων έως και το μέγεθος A3 (42,0εκ Χ 29,7εκ). Για μέγεθος μεγαλύτερο του A3 μέχρι και το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, στα 20€. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο πέραν του ενός, στα 10€. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου, το αντίτιμο υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση χορήγησης έγχρωμου αντιγράφου θα υπάρχει προσαύξηση 15% επί των ανωτέρω ποσών.
Αποσπάσματα των υπόψη διαγραμμάτων δεν χορηγούνται.

- Μεταγραπτέες Πράξεις

Παραχωρητήρια, αποφάσεις κήρυξης ή ανάκλησης απαλλοτριώσεων, τίτλοι κυριότητας κλπ., 2 € ανά σελίδα.

- Καταστάσεις πληρωμής και λοιπά έγγραφα (αιτήσεις, αλληλογραφία κλπ.).

2 € ανά σελίδα.

- Τοπογραφικό διάγραμμα Δημοσίων ή Ανταλλάξιμων Κτημάτων (ολόκληρο ή απόσπασμα).

Το αντίτιμο ορίζεται στα 10 € εφόσον πρόκειται για διάγραμμα διαστάσεων έως και το μέγεθος A3 (42,0εκ Χ 29,7εκ Για μέγεθος μεγαλύτερο του A3 μέχρι και το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, στα 20 €. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο πέραν του ενός, στα 10€. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου, το αντίτιμο υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση χορήγησης έγχρωμου αντιγράφου θα υπάρχει προσαύξηση 15% επί των ανωτέρω ποσών.

Για κάθε επιπλέον αντίγραφο των ανωτέρω περιπτώσεων, εισπράττονται τα πιο πάνω ποσά μειωμένα κατά 50%.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καταβάλλουν το μισό των πιο πάνω αναγραφόμενων ποσών.

Στις Υπηρεσίες των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα εν λόγω στοιχεία χορηγούνται χωρίς αντίτιμο.

Προκειμένου να χορηγηθούν τα εν λόγω στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. σημείωμα της αρμόδιας για τη χορήγηση αυτών των στοιχείων Υπηρεσίας στο οποίο αναγράφεται το ακριβές ποσόν που πρέπει να καταβληθεί στον ΚΑΕ 2412 με κατονομασία «Έσοδα από τη διάθεση υλικού Κτηματολογίου που χορηγεί το Υπουργείο Οικονομικών (άρθρο 5. παρ. 2 του Ν.2386/1996)».
  
Με την υποβολή του σχετικού αντιγράφου αποδεικτικού είσπραξης χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο τα αιτούμενα στοιχεία, επικυρωμένα.

2. Η αριθ. 1074757/3678/Β0010/28-6-96 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1196/28.6.1996) παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231