Εκτύπωση
Κατηγορία: Υπηρεσίες πρός Επιχειρήσεις
Λοιπές περιπτώσεις

Το κόστος κατασκευής μαρίνας εκπίπτει τμηματικά και ισόποσα, σύμφωνα με τα χρόνια που απομένουν από το χρόνο έναρξης εκμετάλλευσης της μέχρι τη λήξη της μίσθωσης του αιγιαλού.(ΠΟΛ.1056/2007)