Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
Αυτοπεραίωση – Αυτοέλεγχος επιχειρήσεων.

26.Aytoperaiosh

Η διαδικασία «αυτοελέγχου» ή «αυτοπεραίωσης», που καθιερώθηκε με το φορολογικό νόμο 3842/2010, προβλέπει ότι όλοι οι υπαγόμενοι επιτηδευματίες οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2012 με βάση τις δαπάνες και τις αποσβέσεις.


Στη διαδικασία «αυτοελέγχου», σύστημα, το οποίο θα εφαρμοσθεί και στο φετινό οικονομικό έτος 2013 (για τη διαχειριστική περίοδο του 2012),,δικαιούνται να υπαχθούν εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδά τους με βάση τις δαπάνες που πραγματοποίησαν, δηλαδή να δηλώσουν τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα. Εφόσον τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν με βάση τις δαπάνες είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να πληρώσουν επιπλέον ΦΠΑ.

Παράλληλα, τα καθαρά εισοδήματά τους θα επαναπροσδιοριστούν σε επίπεδα υψηλότερα από τα δηλωθέντα, καθώς θα υπολογιστούν εκ νέου με βάση τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα. Συνεπώς, θα κληθούν να πληρώσουν και επιπλέον φόρο εισοδήματος. Καταβάλλοντας επιπλέον ποσά ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος θα μπορούν να περαιώσουν αυτόματα τη χρήση του 2012 και να απαλλαγούν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.

Εντασσόμενοι

Όλες οι κατηγορίες βιβλίων μπορούν να υπαχθούν στην διαδικασία του αυτοελέγχου ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ, Ατομική) και εφόσον πληρούν τα όρια του τζίρου, έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις αυτοελέγχου φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, και λοιπών φορολογιών και υποβάλλουν το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ εμπρόθεσμα, είτε είναι πιστωτικό, μηδενικό, ή χρεωστικό.

Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις

Η διαδικασία του «αυτοελέγχου» ή «αυτοπεραίωσης» προβλέπει τα ακόλουθα:

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης επαναπροσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 - μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους). Το «κόστος πωληθέντων αγαθών» υπολογίζεται ως εξής: Στη συνολική αξία των προϊόντων, των αγαθών ή των πρώτων υλών που αγοράστηκαν από την επιχείρηση μέσα στη χρήση προστίθεται η αξία των αποθεμάτων που υπήρχαν στην απογραφή έναρξης της χρήσης και στη συνέχεια, από το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται η αξία των αποθεμάτων που υπάρχουν στην απογραφή λήξης της χρήσης.
 • Στον κωδικό 121 το «κόστος πωληθέντων». Το «κόστος πωληθέντων αγαθών» υπολογίζεται ως εξής: στη συνολική αξία των προϊόντων, των αγαθών ή των πρώτων υλών που αγοράστηκαν από την επιχείρηση μέσα στη χρήση θα προστίθεται η αξία των αποθεμάτων που υπήρχαν στην απογραφή έναρξης της χρήσης και στη συνέχεια από το άθροισμα που προκύπτει θα αφαιρείται η αξία των αποθεμάτων που υπάρχουν στην απογραφή λήξης της χρήσης. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και απαλλάσσονται νόμιμα από το βιβλίο απογραφών, ως απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου θα λαμβάνεται υπόψη το 10% επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ενώ ως απογραφή λήξης λαμβάνεται υπόψη το 10% επί των αγορών της περαιούμενης διαχειριστικής περιόδου.
 • Στον κωδικό 122, τις δαπάνες, τα έξοδα και τις αποσβέσεις.
 • Στον κωδικό 100, το άθροισμα των ποσών που ανέγραψε στους κωδικούς 121 και 122.
 • Στον κωδικό 101, το συντελεστή αναγωγής, δηλαδή το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη μαθηματική πράξη: 100 / (100 – Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους). Ο Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους λαμβάνεται υπόψη ως απλός αριθμός και όχι ως ποσοστό, στη συγκεκριμένη μαθηματική πράξη. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί περισσότερες της μίας δραστηριότητες τότε ως Συντελεστής Καθαρού Κέρδους λαμβάνεται υπόψη ο μέσος σταθμικός ΣΚΚ, ο οποίος αντιστοιχεί στο σύνολο των ασκούμενων δραστηριοτήτων.
 • Στον κωδικό 125, τα (τεκμαρτά) ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τον «αυτοέλεγχο», δηλαδή το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ποσών που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 100 και 101.
 • Στον κωδικό 126, τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν για τη χρήση του 2011 με βάση τα βιβλία που τηρήθηκαν.
 • Τα ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν τεκμαρτώς, με βάση τον παραπάνω μαθηματικό τύπο, εάν είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 127.Στην περίπτωση αυτή, τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιαστούν με τον ποσοστιαίο Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ), που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με το μέσο σταθμικό ΣΚΚ εφόσον ασκούνται περισσότερες της μίας δραστηριότητες.
 • Ο συντελεστής αυτός πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 128.Το ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό των δεδομένων που θα αναγραφούν στους κωδικούς 127 και 128 είναι τα «καθαρά κέρδη αυτοελέγχου» της επιχείρησης, τα οποία πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 129. Στον κωδικό 127 μπορεί να αναγραφούν τα ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν βάσει βιβλίων εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά.
 • Στην περίπτωση αυτή, τα βάσει βιβλίων ακαθάριστα έσοδα θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των «καθαρών κερδών αυτοελέγχου» που θα αναγραφούν στον κωδικό 129.
 • Στον κωδικό 130 πρέπει να δηλωθούν, σε κάθε περίπτωση, τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν με τη λογιστική μέθοδο (δηλαδή με βάση τα δεδομένα των βιβλίων που τηρήθηκαν και κατόπιν αφαίρεσης των εκπιπτόμενων δαπανών από τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα).
 • Στον κωδικό 131 θα αναγραφεί το μεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφηκαν στους κωδικούς 129 και 130. Το ποσό αυτό είναι τα «τελικά καθαρά κέρδη» με βάση τα οποία θα υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος για να περαιωθεί η χρήση.

Συντελεστής
(ΜΣΚΚ)


Ο «μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους» είναι ο ποσοστιαίος συντελεστής που έχει καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου τα καθαρά κέρδη από κάθε ασκούμενη εμπορική δραστηριότητα να προσδιορίζονται με τεκμαρτό τρόπο. Ο συντελεστής αυτός αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων (επί του τζίρου) κάθε εμπορικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί περισσότερες της μιας δραστηριότητες τότε ως «συντελεστής καθαρού κέρδους» λαμβάνεται υπόψη ο μέσος σταθμικός ΣΚΚ ο οποίος αντιστοιχεί στο σύνολο των ασκούμενων δραστηριοτήτων. Ο μέσος σταθμικός ΣΚΚ προκύπτει με τα ακόλουθα βήματα:

α) Πολλαπλασιάζονται τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα από κάθε δραστηριότητα με τον αντίστοιχο ΜΣΚΚ, για να βρεθούν τα καθαρά κέρδη κάθε δραστηριότητας με τεκμαρτό τρόπο.

β) Στη συνέχεια, το άθροισμα των τεκμαρτώς προσδιορισθέντων καθαρών κερδών των επιμέρους δραστηριοτήτων διαιρείται με το συνολικό ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν δηλωθεί για όλες τις δραστηριότητες. Ο δεκαδικός αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή είναι χαμηλότερος της μονάδας και ισοδυναμεί με τον ποσοστιαίο μέσο σταθμικό ΣΚΚ.

Τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται τεκμαρτώς, με βάση τον παραπάνω μαθηματικό τύπο, λαμβάνονται υπόψη για τον επαναπροσδιορισμό των υποχρεώσεων της επιχείρησης σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Συγκεκριμένα, εάν τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, τότε η επιχείρηση καλείται να πληρώσει τον επιπλέον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην πρόσθετη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων που προέκυψε. Επίσης, τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με τον ποσοστιαίο «μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους» (ΜΣΚΚ) που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με τον μέσο σταθμικό ΣΚΚ εφόσον ασκούνται περισσότερες της μιας δραστηριότητες. Το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό αυτό είναι τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Αν τα τεκμαρτά αυτά κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, η επιχείρηση θα πληρώσει φόρο εισοδήματος με βάση τα τεκμαρτά κέρδη, δηλαδή υψηλότερο από αυτόν που αναλογεί στα δηλωθέντα κέρδη της.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης επαναπροσδιορίζονται τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 - μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους). Η διαδικασία υπολογισμού των τελικών καθαρών κερδών είναι ίδια με την περίπτωση των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων με τη διαφορά ότι, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των ελεύθερων επαγγελματιών δεν υπολογίζεται «κόστος πωληθέντων».
Εάν τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα τότε η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας πρέπει να πληρώσει επιπλέον ΦΠΑ επί της πρόσθετης διαφοράς για να περαιώσει. Επίσης τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με τον μσκκ που αντιστοιχεί στην ασκούμενη δραστηριότητα ή με τον μέσο σταθμικό σκκ που αντιστοιχεί στις περισσότερες της μιας ασκούμενες δραστηριότητες. Τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό αυτόν, εάν είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και την περαίωση της χρήσης.

Εξαιρέσεις

-Όσοι δεν τήρησαν βιβλία αν και έπρεπε, ή τήρησαν βιβλία κατώτερης κατηγορίας, όσοι  έχουν παραβάσεις ΚΒΣ,( ανεπάρκεια ή ανακρίβεια και μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων)
-Κατάθεση εκπρόθεσμης δήλωσης ή εκκαθαριστικής,
-Ανακριβείς δηλώσεις ή με επιφύλαξη,
-Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών,
-Επιχειρήσεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας πλοίων, για την δραστηριότητα της εκμετάλλευσης του πλοίου,
-Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους στις οποίες υπάρχει ανέγερση ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχ/σης ή του ελεύθερου επαγγελματία και δεν υπάρχουν ακαθάριστα έσοδα.
-Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους κατά τις οποίες οι απαλλασσόμενες πράξεις ( π.χ. από εξαγωγές) με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, (αγορών εξόδων) ΦΠΑ, ανέρχονται τουλάχιστον στο 60% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων,
-Επιχειρήσεις που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς φορολογίας ( φορολογία με βάση τα εξωλογιστικά κέρδη). Μπορούν να υπαχθούν εφόσον προσδιορίσουν τα κέρδη του λογιστικά.
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231